DĄBROWA GÓRNICZA
+48 32 718 63 62
ul. Graniczna 12, II piętro pok. 209
ul. Walerego Roździeńskiego 11

Biuro rachunkowe

KRAKÓW
+48 12 294 11 47
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/6

Księgi rachunkowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 
 • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta oraz sporządzanych dowodów wewnętrznych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów i sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz VAT-UE,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów (również elektronicznie),
 • kontakt z organami podatkowymi,
 • współpraca z audytorami Klienta

obsługę możemy uzupełnić o:
 
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • zaświadczenia z US o nie zaleganiu w opłatach,
 • obsługę przelewów bankowych

dodatkowo Klienci otrzymują wsparcie w formie:
 
 • konsultacji podatkowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych.
Co możemy
dla Ciebie
zrobić?
usługi prawnicze krakówusługi księgowewindykacja krakówodszkodowania kraków