DĄBROWA GÓRNICZA
+48 32 718 63 62
ul. Graniczna 12, II piętro pok. 209
ul. Walerego Roździeńskiego 11

Biuro rachunkowe

KRAKÓW
+48 12 294 11 47
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/6

Książka przychodów i rozchodów

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 
 • prowadzenie KPiR zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta, oraz sporządzanych dowodów wewnętrznych,
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez Klienta spisu z natury  i sporządzanie rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów i sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz VAT-UE,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów (również elektronicznie),
 • kontakt z organami podatkowymi
obsługę możemy uzupełnić o:
 • raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • zaświadczenia z US o nie zaleganiu w opłatach,
 • obsługę przelewów bankowych
dodatkowo Klienci otrzymują wsparcie w formie:
 • konsultacji podatkowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych.
Co możemy
dla Ciebie
zrobić?
usługi prawnicze krakówusługi księgowewindykacja krakówodszkodowania kraków