DĄBROWA GÓRNICZA
+48 32 718 63 62
ul. Graniczna 12, II piętro pok. 209
ul. Walerego Roździeńskiego 11

Biuro rachunkowe

KRAKÓW
+48 12 294 11 47
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/6

Kadry i płace

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 
 • rejestracja i wyrejestrowanie pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracja i wyrejestrowanie dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (w tym np. umowy zlecenia),
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz zatrudnieniu,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów (również elektronicznie)

 obsługę możemy uzupełnić o:
 
 • przygotowywanie regulaminu wynagradzania,
 • przygotowywanie standardowych umów o pracę, aneksów, informacji o warunkach zatrudnienia,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich - wystawianie stosownych skierowań,
 • informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP,
 • ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników,
 • zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu w opłatach,
 • obsługa przelewów bankowych.
Co możemy
dla Ciebie
zrobić?
usługi prawnicze krakówusługi księgowewindykacja krakówodszkodowania kraków